Uw servicepas

Bestel nu

 

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Op wei mei Dielde Romte LeeuwardenDe situatie dielde romte – oftewel shared space - is in het verkeer is een lastige situatie.

Verschillende verkeersdeelnemers delen de openbare ruimte, zonder dat er aparte voorzieningen zijn voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Iedereen maakt gebruik van dezelfde ruimte. Met de korte cursus ‘Op Wei mei Dielde Romte’ willen wij bij de deelnemers het zelfvertrouwen, de vaardigheden en kennis met deze situatie vergroten door het verstrekken van kennis over deze situatie en het hierbij gevraagde verkeersgedrag. Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt de cursus op een interactieve manier gegeven door een verkeersdocent. Hierbij krijgen de deelnemers handelingsperspectief aangeboden, in de zin van concrete handvatten, voor het omgaan met shared space situaties. Daarnaast behandeld de docent strategische keuzes bij verkeersdeelname, zoals het tijdstip van verkeersdeelname, vervoerskeuze en voorbereiding. Tevens komen recent aangelegde shared space-situaties in de omgeving ook uitgebreid aan de orde. Een leerzame middag!

Inclusief koffie/thee

Opgave: 
Via button "aanvragen"