Voor al uw vragen
0900 - 8864

Begeleiding en ondersteuning thuis

Service

Begeleiding voor mensen die het (even) niet alleen redden. Thuiszorg Het Friese Land helpt hen de regie over hun leven terug te krijgen. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om deze vorm van begeleiding te bieden. Voor elke situatie zoeken wij een medewerker die het beste past bij de problematiek die er is. Thuisbegeleiders, gezinsondersteuners en gespecialiseerde huishoudelijke verzorgenden ondersteunen u waar nodig.

Thuisbegeleiding
De thuisbegeleider van Thuiszorg Het Friese Land is er niet alleen om in het dagelijkse huishouden ondersteuning te bieden, maar begeleidt op een veel breder vlak. Ondersteuning bij de opvoeding, bij het op orde brengen van de administratie, de organisatie van het huishouden en het opbouwen van een sociaal netwerk en het inrichten van de vrije tijd. De situatie verbeteren, dat staat centraal bij deze vorm van ondersteuning.

Gezinsondersteuning
De gezinsondersteuner van Thuiszorg Het Friese Land komt tijdelijk bij mensen thuis en helpt bij de opvoeding en bij het reilen en zeilen in huis. Zijn er meerdere problemen die om aandacht vragen, dan helpt de gezinsondersteuner en schakelt waar nodig extra hulp in.

Gespecialiseerde huishoudelijke verzorging
Extra aandacht en ondersteuning voor mensen die zelf niet in staat zijn om het huishouden en alles wat daarbij hoort te organiseren, daarvoor is de gespecialiseerde huishoudelijke hulp.
Wij bieden hulp en ondersteuning aan cliënten met bijvoorbeeld:

 • een verstandelijke beperking
 • psychische problemen
 • verslavingsproblemen
 • dementie
 • niet-aangeboren hersenletsel (CVA)
 • een aan autisme verwante stoornis

Wat willen we bereiken?
Begeleiding en ondersteuning heeft een sterk preventieve werking. We creëren een ondersteunend netwerk, zodat onze cliënten zelfstandig kunnen blijven wonen, ongeacht hun beperking. We begeleiden onze cliënten sociaal en psychisch, maar ook financieel. We proberen te voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst door een veilige en hygiënische leefomgeving te realiseren.

Ondersteuning op het gebied van:

 • opvoeding
 • organisatie van het huishouden
 • versterken van persoonlijke hygiëne en veiligheid
 • opbouwen van een sociaal netwerk
 • opbouwen van een dag- en vrijetijdsbesteding
 • op orde brengen van de financiën en administratie
 • begeleiding naar nieuw verblijf, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingshuis
 • budgetbegeleiding
 • mantelzorg

Kosten
Afhankelijk van de indicatie krijgt u een vergoeding voor de deze vorm van ondersteuning. Die indicatie vraagt u aan bij uw eigen gemeenteloket. U kunt dat ook via de wijkverpleegkundige regelen.
U betaalt een eigen bijdrage op basis van wettelijke voorschriften of de voorwaarden van uw verzekeringspolis. De hoogte van uw eigen bijdrage verschilt per gemeente en hangt af van uw gezinssituatie en uw inkomen.

Aanvragen

Ondersteuning en begeleiding vraagt u aan bij uw eigen gemeenteloket.

Meer informatie
Voor meer informatie over de diverse vormen van ondersteuning neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, wij helpen u graag verder.