Uw servicepas
Bestel nu

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Specialistische verpleging bij hartfalen

Specialistische verpleegkundigen verrichten handelingen bij u thuis die vroeger alleen in het ziekenhuis plaatsvonden. Zij helpen bijvoorbeeld bij een infuus, sonde of pijnpomp. Hierdoor kunt u na een ziekenhuisopname eerder naar huis, of voorkomt u zelfs een ziekenhuisopname. Deze specialistische zorg is 24 uur per dag beschikbaar.

Ondersteuning bij hartfalen

De verpleegkundige komt bij u thuis voor ondersteuning, advies en begeleiding op het gebied van:

  • uw ziektebeeld
  • uw medicatie (werking en gebruik)
  • advies over leefregels en beweging
  • ondersteuning van mantelzorger(s)
  • informatie over stoppen met roken
  • het voorkomen van verergering van uw klachten

De specialistisch verpleegkundige luistert naar u en adviseert u en uw naasten. Dat gebeurt (indien nodig) in samenwerking met de andere hulpverleners.

Aanvragen

Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, Thuiszorg Het Friese Land helpt u graag.

Meer informatie

Heeft u zelf het idee dat u, of uw naaste, thuis specialistische zorg nodig heeft? Bel ons gerust, wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, wij helpen u graag verder.