Uw servicepas

Bestel nu

 

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Stichting Kameraad

Service

Kameraad biedt ondersteuning via een ‘maatje’ aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers worden bezocht en ondersteund door studenten van de HBO opleiding Social Work en er wordt creatief-agogische ondersteuning geboden. De ondersteuner van Kameraad kijkt naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Kameraad samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd, zodat de mantelzorger een bredere steungroep tot zijn of haar beschikking heeft om de zorg mee vorm te kunnen geven. Activiteiten worden altijd op maat en in nauwe afstemming met de betrokkenen ingezet. Hierbij zijn populaire en in algemene zin bij deze doelgroep beproefde activiteiten:

 • Beeldend werken, actief en passief
 • Muziek, actief en passief
 • Spel
 • Natuur
 • Tuinieren
 • Bewegen
 • Reminiscentie

Naast dit aanbod ontwikkelt Stichting Kameraad voortdurend nieuwe werkwijzen, die worden onderzocht op hun effectiviteit en beschikbaar worden gemaakt voor een zo groot mogelijke groep deelnemers.

De doelen die Stichting Kameraad zichzelf heeft gesteld zijn:

 • Het aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Het ontlasten van mantelzorgers, zowel door taken over te nemen, door het bieden van (arts-based) agogische ondersteuning en door het versterken van het sociale netwerk rondom de mantelzorger en de persoon met dementie (caregiver-support).
 • Het versterken van de positieve effecten van de zorgtaken op de gezondheid van de mantelzorger door inspirerende en betekenisvolle interactie te stimuleren.
 • Ondersteuning bieden bij het opstarten van aanvullende hulpverlening, het versoepelen van de overgangsmomenten.
 • Een vertrouwensrelaties opbouwen met de deelnemers, zodat alle betrokkenen kunnen genieten en zich kwetsbaar op kunnen stellen naar elkaar.

 

Eenvoudig gezegd willen wij samen met mensen met een vorm van dementie en de mensen die bij hen betrokken zijn het leven een beetje leuker en gemakkelijker maken. 

 

Stichting Kameraad heeft geen winstoogmerk. De kosten die berekend worden zijn kostendekkend. Om continuïteit te kunnen bieden en een vast maatje te kunnen garanderen werken wij met abonnementen. U kunt eerst voor een los dagdeel kiezen om het uit te proberen en wanneer u zeker weet dat u langere tijd gebruik wilt maken van een maatje, dan kunt u omschakelen naar een abonnement, waarvan de kosten iets lager liggen. Het abonnement kan per de 1e van iedere maand opgezegd worden, wanneer u dit voor de 15e van de maand ervoor aangeeft.

 

Per los dagdeel €4,00

1 dagdeel per week € 14,00 per maand

2 dagdelen per week € 25,00 per maand

 

De leveranciers

 • Stichting Kameraad
  info@stichtingkameraad.nl | www.stichtingkameraad.nl | Nienke Bodde: 06-15342536 | Sander Teertstra: 06 5590 7729