Voor al uw vragen
0900 - 8864

SBV rijvaardigheidstraining

In de cursus wordt aandacht besteed aan de nieuwe cursus verkeers- en gedragsregels en de kennis van verkeersborden. Ook wordt er gesproken over verkeersveiligheid en de beperkingen door het ouder worden. er zijn drie onderdelen van ieder een uur:

1. rijvaardigheidsrit 2. Verkeerstheorie 3. Activiteitencircuit

Opgave: 
0512-544610, of mail naar willem@stichtingsbv.nl