Word lid

 

 

 

 

Voor al uw vragen    088-3832000

 

Disclaimer

Disclaimer voor www.thuisleven.nl

Thuiszorg Het Friese Land (Kamer van Koophandel: 41005390), hierna te noemen Thuiszorg Het Friese Land, verleent u hierbij toegang tot www.thuisleven.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Thuiszorg Het Friese Land behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de www.thuisleven.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Thuiszorg Het Friese Land spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Thuiszorg Het Friese Land.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Thuiszorg Het Friese Land nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Thuiszorg Het Friese Land.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thuiszorg Het Friese Land, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Thuisleven biedt al haar diensten en activiteiten tegen scherpe prijzen en met korting aan in Noord- en Midden Fryslân. We proberen alle diensten uiteraard dekkend aan te bieden voor ons hele werkgebied, In de huidige markt, met veel personeelskrapte, slagen we hier echter niet altijd in. Wij vragen uw begrip voor de situaties waarin we niet aan de vraag kunnen voldoen. Natuurlijk helpen wij u graag verder, ook met adviezen of bemiddeling naar betrouwbare leveranciers die geen overeenkomst hebben met Thuisleven.

Copyright 2019 Thuisleven