Uw servicepas
Bestel nu

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Aanbevolen door Thuisleven

 

Aanbevolen door Thuisleven

Thuisleven draagt er met een groot aantal activiteiten en diensten aan bij dat u fit en vitaal ouder wordt en zo lang mogelijk in uw eigen woning kunt blijven wonen. We werken hierbij samen met een groot aantal deskundige en betrouwbare leveranciers. Hoewel we samenwerken met een indrukwekkend aantal leveranciers, is ons aanbod niet compleet. Er zijn uiteraard veel meer ondernemers waar u terecht kunt voor praktische, handige, gezonde of leuke diensten en activiteiten. Sommige ondernemers willen graag samenwerken met Thuisleven, maar kiezen er bewust voor zich niet als leverancier aan Thuisleven te verbinden. Toch brengen wij hun dienstverlening graag bij u onder de aandacht. We zijn enthousiast over hun aanbod, denken u hiermee iets extra’s te kunnen bieden. Wij bevelen hun aangeboden diensten, producten of activiteiten graag bij u aan. We hebben echter geen formele samenwerking met deze ondernemers. Om die reden kan Thuisleven níet aansprakelijk worden gehouden wanneer de dienstverlening van deze ‘aanbevolen ondernemers’ niet naar tevredenheid is.

 

-UP! 

Brengt mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek brengen over belangrijke en zingevende thema's die er toe doen als je ouder wordt, zoals bewegen, rouw en intimiteit. Tijdens de corona crisis biedt Up! u "in je Uppie aan de lijn" een telefonisch groepsgesprek, zowel in het nederlands als in het Fries. (In je Uppie oan de lijn yn it Frysk) Kijk voor meer informatie op www.upinnederland.nl

-Netwerk Time to Connect

Een jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame Leeuwarders. Ze bieden tijdens de coronacrisis praktische hulp zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of verblijden mensen met een gezellig telefoongesprekje. Kijk voor meer informatie op www.netwerktimetoconnect.nl

-Stichting Welzijn Het Bolwerk

 Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’  zet zich in voor het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen. U kunt er terecht voor vragen op het gebied van: mantelzorg, maatjesaanvraag,    hulp bij formulieren invullen, burenhulp etc. Een mooi voorbeeld hiervan is  "Freegje Mar", een inloopspreekuur op diverse locaties waar u vragen kunt stellen en eventueel een gerichte   doorverwijzing kunt   krijgen. Kijk voor meer informatie op www.het-bolwerk.eu

-Zorgbelang Fryslân

 Zorgbelang Fryslan zet zich in om de zorg in de provincie te verbeteren. Dit gebeurt voor en samen met Friese zorggebruikers. Er wordt gekeken op welke manier zorg beter vormgegeven kan worden. Dit   gebeurd vanuit cliëntperspectief. U kunt er ook terecht voor vragen over zorg en welzijn, er wordt informatie en advies en ondersteuning gegeven. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-fryslan.nl

-Sichtpunt

De vertrouwenspersonen van Sichtpunt zijn er voor iedereen in Friesland die wat extra steun zoekt. U kunt er terecht met al uw levensvragen. De geestelijk verzorgers komen bij u thuis voor een persoonlijk gesprek en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Kijk voor meer informatie op www.sichtpunt.frl

-Sichting Rustpunt

 Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passerende fietsers of wandelaars, herkenbaar aan het rustpuntbord tussen eikenhouten palen, een vaak onverwachte en mooi gelegen plek aan waar gepauzeerd kan worden en men een kop koffie, thee of beker limonade kan nuttigen met iets lekkers er bij; dit tegen een vrijwillige bijdrage. Ook kan van het toilet gebruik gemaakt worden. Rustpunten zijn een initiatief van Heemskerk Advies- en Ontwikkelingsbureau en neergelegd in Stichting Rustpunt. Meestal zijn Rustpunten ingericht bij bebouwing (een boerderij of ‘landhuis’) en bieden ze de recreant een plek om even op adem te komen, een kopje koffie te drinken en eventueel een elektrische fiets op te laden.  Op de meeste locaties kun je een kijkje nemen op het erf zelf en iets opsteken over cultuurhistorie van het pand  en de streek of over de passie van de bewoner zelf. Op enkele Rustpunten zullen tevens eigen agrarische producten te koop aangeboden worden; in sommige gevallen kan de bezoeker de boerderij, een beeldentuin of museum bekijken of een Bed & Breakfast overnachting boeken. Op elk Rustpunt is een gedetailleerde kaart aanwezig van het gebied, waarop alle punten, inclusief naam, adres en woonplaatsgegevens vermeld staan. Kijk voor meer informatie op www.rustpunt.nu.