Bestel nu

 

 

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Gespecialiseerde huishoudelijke verzorging

Service

Extra aandacht en ondersteuning voor mensen die zelf niet in staat zijn om het huishouden en alles wat daarbij hoort te organiseren, daarvoor is de gespecialiseerde huishoudelijke hulp. Deze hulp biedt huishoudelijke ondersteuning en begeleiding aan cliënten met bijvoorbeeld:

  • verstandelijke beperking
  • psychische problemen
  • verslaving
  • dementie
  • niet-aangeboren hersenletsel (CVA)

Langdurige ondersteuning
De hulp die we bieden is vaak van langdurige aard. Bij deze vorm van thuiszorg gaat het niet om een veranderings-, of verbeteringsprocessen, maar eerder om het stabiel houden van de situatie.

Dat doen wij onder andere door:

  • cliënten te betrekken bij het huishouden
  • cliënten te stimuleren zelf een aantal taken in het huishouden te doen
  • cliënten te stimuleren activiteiten te ondernemen
  • licht administratieve ondersteuning te geven

Aanvragen
Gespecialiseerde Huishoudelijke verzorging (GHVZ) vraagt u aan bij het Wmo loket in uw gemeente. De gemeente bepaalt of u de indicatie krijgt. Begeleiding van GHVZ vraagt u aan bij het CIZ in uw gemeente.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, wij helpen u graag verder.