Bestel nu

 

 

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Gezinsondersteuning

Service

De gezinsondersteuner van Thuiszorg Het Friese Land komt tijdelijk bij mensen thuis en helpt bij de opvoeding en bij het reilen en zeilen in huis. Zijn er meerdere problemen die om aandacht vragen, dan helpt de gezinsondersteuner en schakelt waar nodig extra hulp in.

Wanneer gezinsondersteuning?
De gezinsondersteuner biedt hulp in gezinnen waar het door omstandigheden anders gaat dan normaal. Als door ziekte of andere omstandigheden een ouder niet goed functioneert, als u een alleenstaande ouder bent en het even niet aankunt, als één van de ouders ernstig ziek is, of overlijdt, dan kan een de gezinsondersteuner bijstaan.

In deze moeilijke tijd kunt u alle hulp gebruiken. De gezinsondersteuner neemt taken uit handen, biedt een luisterend oor en vangt uw kind(eren) op. Het zijn professionele mensen die specifiek zijn opgeleid voor deze vorm van ondersteuning. Zij helpen een gezin met jonge kinderen draaiende te houden.

De gezinsondersteuner helpt bij:

  • huishoudelijke taken
  • de zorg voor de (jonge) kinderen
  • het naar school brengen en weer ophalen van de kinderen

Werkwijze
Deze taken worden in overleg met u en aan de hand van uw indicatie bepaald en uitgevoerd. Wekelijks vindt een evaluatie plaats, dan bekijkt u samen de huidige situatie en bepaalt waar mogelijk aanpassingen nodig zijn.

Kosten
Afhankelijk van de indicatie krijgt u een vergoeding voor de zorg. Die indicatie vraagt u aan bij uw eigen gemeenteloket. U kunt dat ook via de wijkverpleegkundige regelen.
U betaalt een eigen bijdrage op basis van wettelijke voorschriften of de voorwaarden van uw verzekeringspolis. De hoogte van uw eigen bijdrage verschilt per gemeente en hangt af van uw gezinssituatie en uw inkomen.

Aanvragen
Gezinsondersteuning vraagt u aan bij uw eigen gemeenteloket.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, wij helpen u graag verder.