Word lid

 

 

 

 

Voor al uw vragen    088-3832000

 

Specialistische verpleging

Service

Specialistische verpleegkundigen verrichten handelingen bij u thuis die vroeger alleen in het ziekenhuis plaatsvonden. Zij helpen bijvoorbeeld bij een infuus, sonde of pijnpomp. Hierdoor kunt u na een ziekenhuisopname eerder naar huis, of voorkomt u zelfs een ziekenhuisopname. Deze specialistische zorg is 24 uur per dag beschikbaar.

Specialistische handelingen
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, hieronder ziet u  een greep uit de specialistische handelingen:

 • infuusbehandeling
 • injecteren
 • sondevoeding
 • blaaskatherisatie
 • wond- en decubituszorg
 • nierdialyse

Wij komen thuis bij mensen: 

 • met reuma
 • met diabetes
 • met een longziekte
 • met hartfalen
 • met niet-aangeboren hersenletsel
 • die lijden aan een vorm van dementie
 • die in hun laatste levensfase zijn (palliatieve zorg)
 • die pijnbestrijding nodig hebben

Werkwijze

 1. Zodra een cliënt is aangemeld, treft het specialistisch team alle voorbereidingen bij de cliënt thuis.
 2. De verpleegkundigen maken afspraken met de verwijzer, de apotheker en zo nodig met de zorgverzekeraar.
 3. Het team zorgt ervoor dat alle benodigde apparatuur en hulpmiddelen bij de cliënt thuis komen te staan.
 4. Een gesprek met de familie en naasten zorgt ervoor dat iedereen weet wat hen te wachten staat en wat hun aandeel is.
 5. Het team werkt zoveel mogelijk samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere betrokkenen.

Aanvragen
Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, wij helpen u graag.

Meer informatie
Heeft u zelf het idee dat u, of uw naaste, thuis specialistische zorg nodig heeft? Bel ons gerust, wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.
Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, wij helpen u graag verder.