Word lid

 

 

 

 

Voor al uw vragen    088-3832000

 

Specialistische verpleging bij longziekten

Service

Specialistische verpleegkundigen verrichten handelingen bij u thuis die vroeger alleen in het ziekenhuis plaatsvonden. Zij helpen bijvoorbeeld bij een infuus, sonde of pijnpomp. Hierdoor kunt u na een ziekenhuisopname eerder naar huis, of voorkomt u zelfs een ziekenhuisopname. Deze specialistische zorg is 24 uur per dag beschikbaar.

Ondersteuning bij longziekten

De verpleegkundige biedt ondersteuning, advies en begeleiding aan kinderen en volwassenen op het gebied van:

  • uw ziektebeeld (onder andere astma, COPD)
  • inhalatie
  • uw medicatie (werking en gebruik)
  • advies over leefregels, omgevingsruimte en beweging
  • ondersteuning van mantelzorger(s)
  • het voorkomen van verergering van uw klachten
  • informatie over stoppen met roken

De specialistisch verpleegkundige luistert naar u en adviseert u en uw naasten. Dat gebeurt (indien nodig) in samenwerking met de andere hulpverleners. Ook is er specifiek aandacht voor kinderen die een longaandoening hebben.

Speciaal voor kinderen

De longverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land houdt spreekuren op de Tesselschadestraat 29. Een kind met longproblemen vraagt om extra aandacht. De longverpleegkundige gaat dieper in op wat het betekent voor uw kind en voor uw gezin. Ze onderhoudt nauw contact met de kinderartsten in het MCL. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Bel 0900-8864.

Aanvragen

Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, Thuiszorg Het Friese Land helpt u graag.

Meer informatie

Heeft u zelf het idee dat u, of uw naaste, thuis specialistische zorg nodig heeft? Bel ons gerust, wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, wij helpen u graag verder. 

Copyright 2019 Thuisleven