Word lid

 

 

 

 

Voor al uw vragen    088-3832000

 

Specialistische verpleging bij niet-aangeboren hersenletsel (CVA)

Service

Specialistische verpleegkundigen verrichten handelingen bij u thuis die vroeger alleen in het ziekenhuis plaatsvonden. Zij helpen bijvoorbeeld bij een infuus, sonde of pijnpomp. Hierdoor kunt u na een ziekenhuisopname eerder naar huis, of voorkomt u zelfs een ziekenhuisopname. Deze specialistische zorg is 24 uur per dag beschikbaar.

Ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (CVA)
U bent weer thuis nadat u een beroerte heeft gehad. Er is sprake van een nieuwe situatie, en nu? Hoe verwerkt u deze ervaring? Hoe zijn de reacties van mensen uit uw omgeving? De verpleegkundige komt bij u thuis voor ondersteuning, advies en begeleiding op het gebied van:

 • uw ziektebeeld (oorzaak, gevolgen, risico's)
 • onverwachte veranderingen
 • uw medicatie (werking en gebruik)
 • structuur in dagindeling
 • hulp bij duidelijker leren praten
 • informatie over hulpmiddelen / aanpassingen in huis
 • ondersteuning van
 • mantelzorger(s)

De specialistisch verpleegkundige luistert naar u en adviseert u en uw naasten. Dat gebeurt (indien nodig) in samenwerking met de andere hulpverleners.

Weer thuis na een beroerte
Een beroerte, in medische termen een CVA genoemd, kan uw leven en dat van uw directe omgeving ingrijpend veranderen. Vaak wordt pas thuis duidelijk wat er is veranderd. Het kan zijn dat u bepaalde handelingen niet meer kan uitvoeren, dingen niet meer zelf kan regelen zodat uw partner en/of mantelzorgers extra taken en verantwoordelijkheden krijgen.

Emoties
U kunt onzeker zijn over de gevolgen, wat hoort bij de beroerte en wat niet. Er kan angst zijn voor het opnieuw doormaken van een beroerte. Ook andere emoties kunnen naar boven komen zoals blijdschap, maar ook verdriet of eenzaamheid. De toekomst ziet er ineens heel anders uit dan dat u zich had voorgesteld.
Ook gebeurt het dat door de dagelijkse praktijk allerlei vragen naar boven komen. Alle informatie die u eerder heeft gekregen heeft u niet allemaal kunnen onthouden. Thuis komt u dingen tegen die u niet had verwacht.

Ondersteuning partner/mantelzorger(s)

 • Wat betekent uw beroerte voor uw partner en/of mantelzorger?
 • Heeft u nog wel tijd voor uzelf?
 • Is er contact mogelijk met lotgenoten?
 • Hoe verwerkt u deze ervaring?
 • Welke hulp is er hulp mogelijk?

Werkwijze
In één van de eerste weken nadat u thuisgekomen bent, maakt de wijkverpleegkundige een afspraak met u. Na dit gesprek kunt u zelf bepalen of u behoefte heeft aan meer gesprekken.

Aanvragen
Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, Thuiszorg Het Friese Land helpt u graag.

Meer informatie
Heeft u zelf het idee dat u, of uw naaste, thuis specialistische zorg nodig heeft? Bel ons gerust, wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.
Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, wij helpen u graag verder.

Externe links
CVA-zorgketen Leeuwarden. De CVA-zorgketen heeft als doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorg aan de CVA-patiënt en de partner.

https://www.mcl.nl/patient/specialismen-en-centra/cva-zorgketen

De CVA-zorgketen is een samenwerkingsverband tussen Thuiszorg Het Friese Land, Revalidatie Friesland, Regionale Huisartsen Vereniging Friesland Noord, Stichting Palet, Zorgverzekeraar De Friesland en Zorggroep Noorderbreedte.