Bestel nu

 

 

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Specialistische verpleging: geriatrie

Service

Het team geriatrie neemt de zorgverlening op zich voor geriatrische cliënten. Dit zijn ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het team zorgt ervoor dat deze mensen zo prettig en veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

  • Contact met andere hulpverleners en familieleden
  • Bewaken van persoonlijke hygiëne en veiligheid
  • Aandacht voor de geschiedenis van de cliënt.
  • Begeleiding bij het zoveel mogelijk in stand houden van een sociaal netwerk.
  • Advisering bij het opbouwen en in stand houden van dag- en vrijetijdsbesteding.
  • Ondersteuning bieden bij overgang naar een andere woonsituatie
  • Begeleiden van mantelzorgers.

Het team levert zorg aan cliënten die door dementie of een psychische stoornis in combinatie met ouder worden gebaat zijn bij stabiele hulpverlening. Het team geeft bovendien advies aan in- en externe disciplines over het omgaan met deze cliënten.

Dementie
Er wordt met name zorg geleverd aan de cliënten met dementie. Het team ondersteunt cliënten, mantelzorgers en familieleden in het veranderingsproces door de dementie.

Werkwijze
De medewerkers van het team geriatrie stellen het welzijn van de cliënt centraal. Samen met u stellen we een plan op voor de zorg, het zogenaamde zorgleefplan. In het zorgleefplan staat beschreven welke zorg verleend wordt en door wie dit wordt gedaan.

Doelstellingen team geriatrie

  • Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen die aan een vorm van dementie lijden.
  • Realiseren van een veilige en hygiënische leefomgeving.
  • Realiseren van een ondersteunend netwerk.

Aanvragen
Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, Thuiszorg Het Friese Land helpt u graag.

Meer informatie
Heeft u zelf het idee dat u, of uw naaste, thuis specialistische zorg nodig heeft? Bel ons gerust, wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn.

Bereikbaarheid team geriatrie

Heeft u specifieke vragen, of wilt u meer informatie? Het team geriatrie houdt spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 12:00 en 13:00 uur, telefoonnummer (058) 233 75 28. Buiten deze tijden is Thuiszorg Het Friese Land dag en nacht bereikbaar via 0900-8864. U mag ons ook een e-mail sturen: geriatrie@thfl.nl