Word lid

 

 

 

 

Voor al uw vragen    088-3832000

 

Specialistische verpleging: intensieve thuiszorg

Service

Wat is intensieve thuiszorg?

Intensieve thuiszorg (nachtzorg) is een onderdeel van palliatieve zorg die Thuiszorg Het Friese Land biedt. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste levensfase. De fase waarin duidelijk is dat iemand ongeneeslijk ziek is. Intensieve thuiszorg is gericht op het ontlasten van de familie en mantelzorgers, door tijdens de nacht de zorg voor de patiënt over te nemen. Dit biedt familie en mantelzorgers de gelegenheid om tot rust te komen. Hierdoor kunnen familie en mantelzorgers na een ongestoorde nachtrust de zorg overdag weer oppakken.

Wie zijn bij de intensiever thuiszorg betrokken?

Allereerst betrokkene is natuurlijk de patiënt zelf. Ter ontlasting van de familieleden en mantelzorgers, die in eerste instantie vaak betrokken zijn bij de nachtelijke zorg rondom de patiënt, bieden de medewerkers van het ITZ-team de mogelijkheid om deze nachtelijke zorg over te nemen.
De nachtelijk intensieve terminale zorg van Het Friese Land wordt verleend door ervaren verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en vrijwilligers, die beschikken over de nodige deskundigheid en een sterk inlevingsvermogen, waarmee zij zowel de patiënt als de familie rust en vertrouwen bieden.

Waaruit bestaat intensieve thuiszorg?

Intensieve terminale zorg kan, afhankelijk van de behoefte van patiënt, familieleden en mantelzorgers, bestaan uit:

  • Lichamelijke verzorging: wassen, eten, drinken, toiletgang enz.
  • Psychische ondersteuning: begeleiding van patiënt en familie/mantelzorgers
  • Medische zorg: pijnbestrijding, medicatie, toedienen van injecties en wondverzorging enz.
  • Informatie: voorlichting over de te leveren zorg
  • Overleg met patiënt, familie en mantelzorgers over zorgbehoefte

Welke informatie is voor u belangrijk?

Natuurlijk wilt u weten wanneer en hoe u voor intensieve terminale zorg in aanmerking komt. Onderstaande informatie kan u daarbij helpen.
Intensieve thuiszorg:

  • wordt verleend tijdens de nacht van 23.00 tot 7.00 uur en is zeven dagen per week beschikbaar.
  • wordt ingezet als u of uw familie/mantelzorger daar om vraagt. Onze medewerkers die overdag zorg bij u leveren, kunnen u informeren over de mogelijkheden.
  • wordt afgestemd in samenspraak met patiënt, familie en behandelend (huis)arts.
  • wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg, hiervoor heeft u wel een indicatie nodig.  Onze wijkverpleegkundigen kunnen u nader informeren over de aanvraag.

Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: telefoon 0900-8864.