Word lid

 

 

 

 

Voor al uw vragen    088-3832000

 

Specialistische verpleging: medisch-technische verpleging

Service

Wat is medisch-technische verpleging?

Medisch-technische verpleging is de zorg waarbij, voor een adequate verpleging, medisch-technische handelingen nodig zijn. Deze zorg,  die voorheen alleen in het ziekenhuis kon worden verricht, kan nu ook in de thuissituatie kunnen worden uitgevoerd, o.a. door verbeterde technieken. Hierdoor is het mogelijk dat u soms eerder naar huis kunt na een ziekenhuisopname of dat een ziekenhuisopname zelfs voorkomen kan worden.

Wie zijn bij medisch-technische verpleging betrokken?

Allereerst betrokkene is natuurlijk de patiënt zelf. Naast de dagelijkse verzorging en medische zorg die wordt verleend door de wijkteams,  komt voor deze medisch-technische verpleging het Specialistisch Team bij u aan huis. Deze gecertificeerde specialistisch geschoolde verpleegkundigen verlenen bij u, op aanvraag van de behandelend (huis)arts, de benodigde medisch-technische verpleging.

Waaruit bestaat medisch-technische verpleging?

Medisch-technische verpleging kan, afhankelijk van de behoefte van patiënt, familieleden en mantelzorgers, bestaan uit:

 • Infuusbehandeling: vocht, antibiotica, gammaglobulinen/immunoglobulinen, corticosteroiden, cytostatica, parenterale voeding, bloedtransfusie, aanprikken intraveneuse toegangsweg
 • Sondevoeding: inbrengen maagsonde, verzorging van PEG met ballonfixatie, Plaatsen van een button met ballonfixatie, instructie aan ouders en kind over sondevoeding en gebruik van sondevoedingpomp
 • Katheterisatie: blaaskatheterisatie bij kinderen, verwisselen van suprapubische katheter, spoelen van nefrostomiecatheter
 • Pijnbestrijding: Continue intrathecale of epidurale toediening, continue subcutane toediening
 • Peritoneaaldialyse: CAPD, CCPD
 • Decubituspreventie en wondverzorging: PG-zwachtelen, VAC-therapie
 • Instructie aan patiënten en mantelzorgers
 • Advies en voorlichting over de te leveren zorg, hulp bij keuze en aanvraag  medische hulpmiddelen enz.

Welke informatie is voor u belangrijk?

Natuurlijk wilt u weten wanneer en hoe u voor medisch-technische verpleging in aanmerking komt. Onderstaande informatie kan u daarbij helpen. Medisch-technische verpleging:

 • wordt overdag verleend als geplande zorg tussen 7:00 en 21:00 uur
 • wordt  ’s avonds en ’s nachts verleend op basis bereikbaarheid ingeval van calamiteiten of acute zorgvraag
 • wordt afgestemd in samenspraak met patiënt, familie en behandelend (huis)arts.
 • wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg, hiervoor heeft u wel een indicatie nodig. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u nader informeren over de aanvraag.

Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: telefoon 0900-8864.

Copyright 2019 Thuisleven