Bestel nu

 

 

Voor al uw vragen
0900 - 8864

Specialistische verpleging: Palliatieve zorg

Service

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste levensfase. De fase waarin duidelijk is dat iemand ongeneeslijk ziek is. Het doel van deze zorg is om de kwaliteit van leven in deze periode zo hoog mogelijk te houden. De zorgverleners die bij deze zorg betrokken zijn proberen met behulp van steeds betere medische hulpmiddelen en technieken het leven voor de zieke zo draaglijk mogelijk te houden.

Wie zijn bij de palliatieve zorg betrokken?

Allereerst betrokkene is natuurlijk de patiënt zelf. Daarnaast zijn familieleden en mantelzorgers betrokken bij de dagelijkse zorg rondom de patiënt. De dagelijkse verzorging en medische zorg en/of verpleging wordt verleend door de wijkteams. Voor de medisch-technische zorg in de thuissituatie is het Specialistisch Team, bestaande uit specialistisch verpleegkundigen, verantwoordelijk. Tot slot is er nog de Intensieve Thuiszorg (ITZ), die nachtzorg biedt ter ontlasting van de zorg door familie en mantelzorgers.

Waaruit bestaat palliatieve zorg?

Palliatieve zorg kan uit diverse vormen van zorg bestaan, afhankelijk van de behoefte van patiënt, familieleden en mantelzorgers, zoals:

  • Lichamelijke verzorging: wassen, aankleden, eten en drinken, toiletgang enz.
  • Psychische ondersteuning: maatschappelijk werk, begeleiding, enz.
  • Medische zorg: wondverzorging, medicatie enz.
  • Medisch-technische zorg: o.a. pijnbestrijding, injecties, maagsonde, infusie en palliatieve sedatie.
  • Informatie: voorlichting over de te leveren zorg, hulp bij keuze en aanschaf medische hulpmiddelen enz.
  • Nachtzorg: intensieve zorg tijdens de nacht, ter ontlasting van familie en mantelzorger

De vorm en mate van zorg wordt uiteraard afgestemd in samenspraak met uw behandelend (huis)arts, zodat de zorg zo optimaal mogelijk geleverd kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thuiszorg Het Friese Land: telefoon 0900-8864.